ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

På svenska

 

FÖRENINGENS MÅL OCH VERKSAMHET                       

 


ETU rf. en registrerad nationell förening för företrädare till asylsökande barn runt om i Finland. Föreningen följer med och utvecklar den praxis som samman med företrädarens uppgifter och verksamhet. Samtidigt förbättrar föreningen företrädarnas förutsättningar att verka i allmänhet och erbjuder företrädarna en möjlighet att komma samman. Ändamålet för verksamheten är att på olika sätt främja barnets bästä för asylsökande barn och flyktingbarn som kommit utan vårdnadshavare. 

 

För att uppnå ändamålet är föreningen aktiv på följande sätt:

  • följer med utvecklingen på fältet, lagstifningen och annan regelstyrning
  • lobbar och tar ställining i aktuella frågor genom olika initiativ, utlåtande och genom nätverksamarbete
  • förmedlar kunskap inom området
  • befrämjar förverkligandet av mångsidig och regelbunden utbildning för företrädare och andra som arbetar med mindreråriga asylsökande utan vårnadshavare
  • ger rådgivning till föreningens medlemmar om företrädarens uppgifter och verksamhet
  • samarbetar med myndigheter, föreningar och andra instanser inom områder

Att bli medlem

I ETU rf:s styrelse och bland medlemmarna finns företrädare från olika delar av Finland. Det skulle vara viktig att möjligast många företrädare ansluter sig till föreningen för att stadga föreningverksamheten, förena krafterna och harmoniserera praxisen på olika håll i landet. 

Som medlem i föreningen kan godkännas en person som godkänner föreningens ändåmål och stadgar och som fungerar eller har fungerat som företrädare i enlighet med lagen om främjande av invandrares integration.

Medlemmen bör också förblinda sig till utbildning för företrädare. Som stödmedlem kan godkännas en privatperson eller samfund som har rättshandlingförmåga och som vill stöda föreningens verksamhet.

För en privatperson är medlemsavgiften 20 euro / år. För en stödmedlem är avgiften 100 euro (engångsbelopp)

Bli medlem, varsågoda och besökar  på en webbsida jäseneksi liittyminen och fyll i alla fält blankett som heter Ansökan om medlemskap.