ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Edustajien eettinen ohjeistus

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry:n hallitus vastasi syyslukukaudella 2017  aikajoin esiinnousevaan keskusteluun edustajan eettisestä toiminnasta. Keskustelua aiheesta käyvät niin edustajat itse kuin edustajien yhteistyökumppanitahot. Hallitus muodosti keskuudestaan työryhmän, joka teki eettisen ohjeistuksen raakatyön, hallitus on käynyt kokouksessaan lopullisen viilauksen ja eettisten sääntöjen muotoilun. Vetovastuu oli  yhdistyksen silloisella puheenjohtajalla Mika Sireliuksella. Palautetta eettisistä ohjeistuksista pyydettiin Suomen Punaisen Ristin maahanmuuttikoordinaattorilta.

Eettinen ohjeistus ei ole kiveenhakattu, vaan edustajan eettisestä toiminnasta keskustelu jatkukoon. Palautetta voi antaa nykyiselle puheenjohtajalle, ja hallituksen jäsenille.

Eettinen ohjeistus – 19.9.2017