ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Ajankohtaista

Edustajien verkkokoulutus

Edustajien koulutus alkaa. Verkkokoulutukseen liittyvät koulutuspäivät pidetään seuraavasti (verkossa, katso ilmoittautumislinkistä tarkemmat tiedot):

27.10. Oleskeluluvat + perheenyhdistäminen,
29.10. Traumojen vaikutus, lapsen ja edustajan hyvinvoinnista huolehtiminen ja
4.11. Edustajan rooli ja tehtävät, palkkioista ja kulukorvauksista, lapsen arki – tämä on suunnattu enemmän aloitteleville edustajille, muut vähän kaikille.

Ilmoittautuminen koulutukseen

ETU ry. on osallistunut aktiivisesti edustajien koulutuksen kommentointiin. ETU ry:n edustajana Osaava edustaja-hankkeen ohjausryhmässä on ollut Päivi Valli. Hanke pyysi kommentit myös yhdistyksen hallitukselta viimeistelyvaiheessa. Myös yksittäiset edustajat ovat saaneet  kommentoida koulutuksen sisältöä ja teknistä toimivuutta avoimen kutsun kautta.

Koulutuksesta voi lukea myös TEM:in kotoutminen.fi sivustolta:

Kotouttaminen.fi osaava edustaja

——————————————————————————————————————–

ETU ry:n ensimmäinen kunniapuheenjohtaja on valittu!

ETU ry:n vuosikokous valitsi hallituksen esityksestä yhdistyksen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi Jukka Kursulan. Kursula on ETU ry:n perustajajäseniä ja on toiminut asiokkaasti 10 vuoden ajan yhdistyksen, edustajakentän ja edustettavien hyväksi. Kursula on toiminut useita vuosia yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Onnea ETU ry:n ensimmäiselle kunniapuheenjohtajalle!

——————————————————————————————————————–

ETU ry Euroopan edustajien yhteistyöverkoston jäseneksi

ETU ry:n hallitus  allekirjoitti EGN:n (European Guardianship Network) kanssa jäsenyyssopimuksen 9.12.2019. EGN yhteistyötä koordinoi hollantilainen edustajien organisaatio Nidos, joka saa yhteistyöverkoston koordinoimiseen rahoitusta Euroopan Unionilta. 

EGN:n tavoitteena on tukea kansallisten edustajayhdistysten -ja organisaatioiden toimintaa siten, että fokuksessa on aina eurooppaan yksintulleiden turvapaikanhakijalasten etu. Eurooppaan ilman huoltajaa tulleille lapsille on kussakin maassa kansallinen järjestelmä, jossa lapsen etua pyritään valvomaan kansainvälisen lapsen sopimuksen, kansallisten maahanmuuttolakien ja  lastensuojelulakien mukaan. Lapsen etu käsitetään hyvinkin eri tavalla eri maissa, samoin niin kutsuttu edustajajärjestelmä on kussakin maassa hyvin erilainen.

EGN pyysi suomalaista edustajien yhdistystä ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry:tä mukaan yhteistyöhön, ja jäseneksi.

Touchstone-hanke

EGN:llä on  meneillään Touchstone-hanke, jossa verkoston tavoitteet ovat seuraavat:

 • kehitetään edustajaverkoston toimintaa yhdessä edustajaorganisaatioiden kanssa, paikallisten edustajien toimintaa ohjaavien ja valvovien instituutioiden kanssa, kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja ei-valtioillisten organisaatioiden kanssa.
 •  vaihdetaan tietoa niin kutsutuista hyvistä käytännöistä ja ammattitaidoista sekä muusta relevantista tiedosta.
 • pyritään kansalliset rajat ylittävään yhteistyöhön ja ajatusten jakamiseen.
 • kehitetään yhdessä visioita siitä, miten parhaiten ohjataan (edustajana) yksintulleita turvapaikanhakijalapsia. Järjestetään verkoston tapaamisia, jossa jaetaan näkemyksiä siitä, miten parhaiten päästään lapsen edun toteutumisen tavoitteisiin.

EGN-verkostotapaaminen on 23-24.3.2020 Utrectissä, jossa hyväksytään viiden vuoden agenda ja verkoston tavoitteet.

Tästä pääset EGN:n kotisivuille: Euroopan edustajien yhteistyöverkosto

——————————————————————————————————————–

Osaava edustaja -hanke pyytää ideoita!

Hankepäällikkö Suvi Huusko pyytää koulutuksen suunnittelutyöpajojen alustajien esitysideoita edustajilta. Hankkeen alkuvaiheessa järjestetään kolme työpajaa, joissa kerätään
materiaalia verkkokoulutusta varten. Työpajat järjestetään koko päivän
tapahtumina (klo 9-15) Oulussa 15.1., Tampereella 21.1. ja Helsingissä
31.1. Tapahtumissa aamupäivä on varattu ajankohtaisista edustajien
tehtäviin ja/tai yksin maahan tulleiden nuorten tilanteeseen liittyvistä
asioista tiedottamiseen. Edustajilla on mahdollisuus esittää toiveita
aamupäivän aikana käsiteltävistä aiheista joulukuun 2019 aikana
sähköpostitse osoitteeseen suvi.huusko@ely-keskus.fi tai Padletin kautta
https://padlet.com/huusko_suvi/alustustoiveita.

Lue täältä tarkemmin Suvi Huuskon kirje liittyen ideoiden keräykseen:

Osaava edustajaETUry (2)

——————————————————————

Edustajien koulutushanke alkaa 

Edustajien koulutuksen kehittäminen on saanut vauhtia. Hankkeen tavoitteena on kehittää edustajien työn valtakunnallista laatua ja yhdenmukaisuutta sekä tukea edustajien työtä. Edustajien koulutukseen tulee sisältymään verkkokoulutus että muutama lähikoulutusjakso. Hankkeessa luodaan myös edustajien työnohjauksen malli. 

Hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), joka  on myöntänyt Osaava edustaja -hankkeelle 103 000 euroa hanketukea ajalle 1.10.2019–30.11.2020. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa.

ETU ry on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Voit lukea lisää edustajien koulutushankkeesta täältä:

Osaava edustaja 

ja Eusan hankehakemuksen päätöksestä täältä: EUSA

Muuttoliikesymposiumi 17.-18.10.2019 Turku 

Symposiumissa  alan asiantuntijat esitelmöivät kansainvälisestä  muutosta, maan sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ulkosuomalaisista. Siirtolaisuusinstituutti järjestämässä kymmenennessä valtakunnallisessa Muuttoliikesymposiumissa käsiteltiin teemaa Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Mikä on liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka.

Voit käydä katsomassa tallenteet täältä:

17.10.2019 Ohjelman tallenne
18.10.2019 ohjelman tallenne

Monet-seminaari 6.5.2019 

Teemoina hyvinvoiva kotoutuja, työkaluja, tutkimuksia ja näkökulmia. Seminaarissa käsitellään myös yksintulleiden alaikäisten asioita. Ilmoittautumiset tapahtumaan 15.4.2019 mennessä.

Seminaarin ohjelmaa ja ilomoittautuminen tästä linkistä: Monet-seminaari


Klikkaa kuvaohjelma isommaksi:

 Yksintulleiden pakolaisnuorten perhe ja kotoutuminen

15.5.2019 klo 13:00‒16:00, Siirtolaisinsituutti, Turku

Järjestäjinä Siirtolaisinsituutin lisäksi Turun Ensi-ja turvakoti ry sekä Suomen Akatemia.

Klikkaa:  Seminaariohjelma 15.5.2019

Tiedoksi afgaaninuorten Iran vierailuista:

Sekä Migrin oikeus-ja lupapalvelut että Pakolaisneuvonnan juristi ovat ohjeistaneet, että oleskeluluvalla §52 Suomessa asuvat afgaaninuoret/afgaanit voivat käydä lomalla Iranissa vaarantamatta oleskelulupaansa tai oleskeluluvan jatkoa sen uusintavaiheessa. 

Pakolaisneuvonnan juristin mukaan lomalla tarkoitetaan tässä enintään kuukauden kestävää vierailua Iranissa. Pidempiaikainen oleskelu Iranissa vaikuttaa jatkolupaharkintaan. 

Tulkinta perustuu Migrin lupamenettelyohjeisiin. Löydät lupamenettylyohjeet Aineisto kansiosta.

Kutsu edustajille tutkimukseen osallistumisesta

Taustaa:  Oikeusministeriö on pyytänyt selvitystä siitä, miten julkinen oikeusapu toimii maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohdalla. On tärkeää saada tietoa turvapaikanhakijoiden asemasta julkisen oikeusavun asiakkaina sekä oikeusavun lainsäädännöllisten ja toimintaympäristöissä tapahtuneiden muutosten vaikutuksista turvapaikan oikeusavun saatavuuteen ja laatuun. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopisto, Siirtolaisinstituutti ja Owal Group oy. Turvapaikanhakijoita koskeva selvitys on tarkoitus julkaista jo marraskuussa 2018. 

Pyydämme sellaisia edustajia, joilla on kokemusta edustettaviensa lasten ja nuorten asioissa, julkisesta oikeusavusta, olemaan yhteydessä pikaisesti joko ETU:n puheenjohtajaan Päivi Valliin ( paivi_valli@saunalahti.fi) tai  siirtolaisinstituutin tutkijaan Outi Lepolaan (outi.lepola@utu.fi). 

ETU-edustajat turvapaikanhakijalapsille ry pitää erityisen tärkeänä, että myös alaikäisten, yksintulleiden lasten ja nuorten saama julkinen oikeusapu selvitetään ja otetaan huomioon tässä tutkimuksessa. 

Palautetta voi antaa myös tämän linkin kautta 31.10.2018 saakka: Vastauslomake

Muuta taustatietoa: Helsingin yliopistossa vastaavana henkilönä on kriminologi Karoliina Majamaa. Turvapaikanhakijoita koskevan selvityksen tekee Turussa sijaitseva Siirtolaisinstituutti. Siellä yhteyshenkilö on Outi Lepola.

Lisäksi tutkimuksessa tuotetun tiedon eräs tarkoitus on tukea talous- ja velkaneuvonnan siirtoa oikeusavun osaksi vuonna 2019.

Tutkimukseen liittyviä linkkejä: 

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluja

HY: hankkeen esittely

Kutsu

Tule osallistumaan Euroopan muuttoliikeverkoston kansalliseen (EMN) seminaariin. Teemana on  yksin tulleiden alaikäisten kotoutuminen ja osallisuus. Seminaari on ilmainen.

Aika: 11.10.2018. klo 8.15-16.15. 

Paikka: Hotelli Presidentti, audotorio. Osoite: Eteläinen rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen. Lomake on EMN:n svuilla, jonne pääsee alla olevasta linkistä!  Linkin takana on on myös seminaariohjelma, ja lisätietoa  EMN:n ja alaikäisten yksintulleiden tilanteesta. 

EMN kansallinen seminaari 11.10.2018: yksin tulleet alaikäiset tp-hakijat

Miniseminaari: Voiko turvapaikanhakemusten käsittelyyn luottaa?

Sisäasianministeriö järjesti 14.6.2018 seminaarin Maahanmuuttoviraston omasta toiminnastaan tekemän selvityksen julkistamisen yhteydessä. Pääkommentaattoreina olivat UNCHR, Pakolaisneuvonta ry., sekä Amnesty. Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli myös kutsuttuna paikalla. Alla olevasta linkistä pääsee tilaisuuden tallenteeseen. 

Turvapaikkaseminaari 14.6.2018

Twitteristä kommentit löytyvät: #turvapaikkaseminaari

Yksintulleiden lasten- ja nuorten palvelupolkujen selkeyttäminen

Trusthanke on edennyt vaiheeseen, jossa tuotetaan materiaalia kaikkien niiden tahojen tueksi, jotka tekevät joko ammatillista tai vapaehtoistyötä Suomeen yksintulleiden tp-hakijalasten -ja nuorten kanssa. 

TRUST-konsepti: Selkeyttäminen

Pdf-selkeyttäminen

Vuoden 2017 maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti sekä tilastokatsaus / EMN (Euroon muuttoliikeverkosto)

Euroopan muuttoliikeverkoston uutiskirje

Tule mukaan! Kom med! Join us! Konferenssi 25-26.1.2018 

 • aika: 251.2018 klo 16.00-20.00 ja 26.1.2018 klo 9.00-12.00
 • paikka: Uusi Paviljonki, Läntinen Koulupolku 3, Kauniainen
 • Var: Nya Paviljongen, Västrä Skolstigen 3, Grankulla
 • ilmoittatuminen 19.1.2018 mennessä. Mukaan mahtuu korkeintaan 80 osallistujaa ilmoittatumisjärjestyksessä.

Puhujina mm. Ruotsiin yksintulleiden alaikäisten järjestön puheenjohtaja Omid Mahmoudi. Päivien aikana pohditaan perustettaisiinko Suomeen samanlainen järjestö. 

Yhdistykset ja kansalaisyhteiskunta pakolaisten ja maahanmuuttajien osallisuuden avaintekijöinä!

Lisäinformaatiota ja ohjelma:

KONFERENS 25-26.1.2018 I GRANKULLA

Ilmoittautuminen: ilmoittautumislomake

Jos sinulla on kysymyksiä hankkeesta, niin ota yhteyttä:  projektivastaava Linda Ahlbäck 050-383  3837 tai sisältövastaava Robert Runeberg 050-5883003

Konferenssin ensimmäisenä päivänä erilaiset yhdistykset ja kansalaisyhteiskunnan toimijaorganisaatiot esittelevät toimintaansa maahanmuuttajien parissa. Illan aikana on mahdollisuus tutustua erilaisiin vapaehtoistoimijoihin.

Konferenssin toisena päivänä saamme tietoa Ruotsiin alaikäisenä tulleiden lasten ja nuorten järjestöstä, ja sen toiminnanjohtaja Omid Mahmoudi kertoo miten järjestö auttaa yksin maahantulleita alaikäisiä uudessa kotimaassaan. Järjestöllä on toimintaa 20 paikkakunnalla Ruotsissa.

Konferenssin aikana keskustellaan mahdollisuudesta perustaa samanlainen järjestö myös Suomeen.

Toisen konferenssipäivän aloittaa Åbo AKademin jatko-opiskelija Magdalena Kosovo, joka tutkii kansalaisyhteiskunnan keinoja maahanmuuttajien osallistamiseksi.


Afganistanin suurlähetystön väkeä Espookeskuksessa 5-6.1.2018

Paikka: Espoo Keskuksen kirjasto Entresse, Siltakatu 11, 02770 

Mikäli afganistanilaiset tarvitsevat kansallisiin henkilöllisyyspapereihinsa tai passeihinsa liittyviä todistuksia tai lausumia, esimerkiksi maahanmuuttoviraston pyynnöstä, niin silloin kannattaa tulla asioimaan.

Tarvittavia lomakkeita voi täyttää ja tulostaa etukäteen. Ne löytyvät täältä Afganistanin Tukholman suurlähetystön sivuilta:

 • ennen kuin kansallista passia voi hakea, tarvitaan kansallinen henkilölliyystodistus eli ID Certificate eli se hakemus kannattaa ensiksi täyttää, vaikka haluaisi kansallisen passin.
 • paikallisen henkilöllisyyskortin täyttöohjeet löytyvät alla olevasta linkistä. Lomakkeessa kysytään hakijan isän henkilötietoja, tai isän puoleisten läheisten, kuten veljen tai isosisän jne henkilötietoja. Siis miespuolisten isän läheisiä.
 • mikäli kysymyksessä on saada todiste tai lausuma siitä, ettei voi saada kansallista henkilökorttia (perhe elää esim. paperittomana jossakin muussa maassa, tai ei ole Afganistanissa saanut henkilökorttia), vaan tarvitsee muukalaispassin, niin silloin kannattaa täyttää tämä ID Certificate lomake.
 • lomakkeet voi täyttää paikan päällä, mutta asiointia nopeuttaa, jos lomakkeet on täytetty etukäteen.

https://embassyofafghanistan.se/e-passport/

Passin hinnaksi on manittu 1220 ruotsin kruunua eli n. 126 euroa.

https://embassyofafghanistan.se/id-certificate/

ID Certifficate eli kansallisen henkilökortin haku on ILMAISTA.

Lähetystön sivuilta löytyvät myös palvelun hinnat kohdasta Consular Services: Afganistanin suurlähetystö Tukholma

Milloin ei kannata tulla tapaamiseen:

 • Mikäli henkilö on saanut kansainvälisen suojeluksen statuksen, esimerkiksi pakolaisstatuksen ja pakolaisen matkustusasiakirjan.
 • mikäli henkilöllä on voimassa 1,5 tai pitempään oleskelulupa, muukalaispassi tai henkilöllisyyskortti. Tarvittavat todistukset voi hankkia myöhemmin lähetystön vierailessa uudestaan Suomessa.

Etu ry:n hallituksen jäsenistä joku pyrkii olemaan paikalla molempina päivinä. Hallituksen jäsen, Shabana Ahmadzai vieraili Tukhomassa Afganistanin suurlähetystön vieraana joulukuun puolessa välissä ja otti esille alaikäisten yksintulleiden tilanteen. Lähetystö on luvannut auttaa asiakirjoja koskevien lausumien saamisessa parhaansa mukaan.

Migrin maatietoja on päivitetty mm. Afganistanin osalta:

Maatietopalvelu

Tapaamisia:

 • ETU ry:n hallituksen jäsenistö tapaa maahanmuuttoviraston väkeä 14.12.2017.  Tärkeimpänä tavoitteena on keskustella edustajarekisteristä ja  maahanmuuttoviraston jatkolupaperusteista alaikäisten yksintulleiden osalta. Edustajarekisterin ajankohtaisia tietoja tarvitsisivat myös muut viranomaiset, kuten käräjäoikeudet. 
 • ETU ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Kursula on aktiivisesti osallistunut Työ-ja elinkeinomisteriön työryhmään, jossa kehitetään edustajien työnkuvaa. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Tulevia tapahtumia:

 • Helsingin yliopistolla on 12.12.2017 klo 16.00-18.30 seminaari, jossa pohditaan miten YK:n  lapsen oikeudet ovat toteutuneet 100-vuotiaassa Suomessa:

Lapisoikeusjuristit ry:n neljäs vuosiseminaari

Ohjelma löytyy fb:stä ja ylio-opiston verkkosivuilta (ylläolevasta linkistä).

Lausuntoja:

 • ETU ry:ltä pyydettiin touko-kesäkuussa 2017  lausuntoa uudesta kotouttamislaista. Kotouttamislaki oli hallitusten jäsenten luettavana, ja sitä käsiteltiin hallituksen kokouksessa kesäkuun alussa, ja asiasta annettiin lausunnot, jotka Lastensuojelun Keskusliitto välitti kotolain työryhmälle. 
 • KOTO osaamiskeskuksen asiantuntijat kokosivat työryhmän laatimaan käsikirjaa ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustamisesta. ETU ry:n hallituksen jäsenistö osallistui käsikirjan laatimiseen kommentoimalla käsikirjaa sen laatimisvaiheessa.
 • ETU ry. on ottanut kantaa edustajan työn luonteeseen syksyn 2017 aikana laatimalla edustajan työn eettiset säännöt.

Osallistumisia:

 • ETU ry. on ollut mukana Trust – Yksin Suomessa kansainvälisessä yliopistohankkeessa. Hanke käynnistyi joulukuussa 2016, jatkuu ainakin vuoteen 2018. Suomalaiset kokoontumiset on pidetty Tampereen yliopistolla, joka on suomalaisen hankkeen vetäjä. 
 • ETU ry. osallistui valtakunnallisille lastensuojelupäiville 26-29.9.2017. tapahtuma oli Helsingissä Finlandia-talolla.