ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Eurooppalainen konteksti

Päivitämme tänne tietoa, joka vaikuttaa suomalaisen edustajajärjestelmän kehittämiseen.

EUROOPAN PERUSOIKEUSVIRASTON JULKAISU ALAIKÄISTEN YKSINTULLEIDEN TURVAPAIKANHAKIJALASTEN UUDELLEEN SIJOITTAMISESTA

Julkaisussa pohditaan laajalla skaalalla lasten uudelleen sijoittamisen problematiikkaa, ja pyritään nostattamaan keskustelua siitä, mikä on lapsen etu uudelleen sijoituksissa, ja olisiko mahdollista löytää kansallisten  kokemusten kautta niin sanotut hyvät käytönnöt, joita voisi levittää yksintulleita alaikäisiä lapsia vastaanottavien maiden kesken arjen eri käytäntöihin.

Jukjaisuun pääset tästä linkistä: Relocating unaccompanied children

———————————————————————————–

PROGUARD-HANKKEEN PAS-RAPORTTI 2019 ON JULKAISTU

Tässä kyselyssä selvitettiin eurooppalaisen edustajajärjestelmän tilannetta eri maissa, edustajien koulutusta ja taustoja sekä edustajien ja lasten välisiä suhteita. Sekä sitä, miten edustettavien lasten oikeusturva on järjestetty, jos lapsi ei koe saavansa apua omaan tilanteeseensa edustajalta. Suomessa hanketta koordinoi THL ja siellä Rekar Abdulhamed. Suomessa kysely osoitettiin monille tahoille, jotka ovat tekemisissä tämän teeman kanssa, niin viranomaistahoille kuin muille organisaatioille. Myös ETU ry osallistui tämän selvityksen tekemiseen. 

RECOMMENDATION REPORT ON THE CURRENT STATE OF THE ART IN GUARDIANSHIP FOR UNACCOMPANIED CHILDREN-raportin voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä: ProGuard-recommendation-report.pdf

—————————————————————————————————————–

Edustajien työkalupakki

Tämä käytännönläheinen työkalupakki on kehitetty osana Euroopan komission rahoittamaa ProGuard-hanketta ja sen tarkoitus on helpottaa edustajien päivittäistä työskentelyä. Suomessa työkalupakin keskeisenä yhteyskoordinaattorina on ollut terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ETU on antanut kommenttinsa pyydettäessä toolkitin suomennoksiin ja vastaaviin komenttipyyntöihin.

https://guardianstoolkit.eu/fi/

Euroopan unionin kannanottoja edustajajärjestelmään:

Edustajiin liittyviä kannanottoja ja artikkeleita löytyy alla olevan Edustajan käsikirja-linkin takaa. Voit valita suomenkielisen tekstiversion, jos sellainen on tarjolla, painamalla fi kielivalintaa ja lataamalla tekstin.

Edustajan käsikirja