ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry on valtakunnallinen yhdistys, jolla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on edistää ilman huoltajaa, yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edun toteutumista. Toinen tavoite on palvella kaikkia turvapaikanhakijalasten- ja nuorten edustajia ympäri Suomea. Yhdistys on perustettu 23.04.2010, ja merkitty yhdistysrekisteriin 16.03.2011.

Tarkoituksena on edistää, kehittää ja valvoa edustajien yleisiä ja yhteisiä toimintaan ja tehtäviin liittyviä etuja. Sekä edistää edustajayhteisön keskinäistä toimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry:n toiminnan tavoitteena on edistää ilman huoltajaa, yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edun toteutumista.

Yhdistys  on perustettu 23.04.201o, ja merkitty yhdistysrekisteriin 16.03.2011.

Tavoitteidemme toteuttamiseksi:

 • seuraamme alan kehitystä ja lainsäädäntöä, teemme niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja annamme lausuntoja.
 • välitämme alaan liittyvää tietoa, laadimme selvityksiä ja edesautamme alaan  liittyvien koulutuksien toteutumisessa.
 • annamme yhdistyksen jäsenille neuvontaa ja opastusta edustajan tehtävistä ja toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenet:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka on toiminut tai toimii kotouttamislain  mukaisena edustajana ja sitoutuu käymään edustajakoulutuksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen jäsenmaksu yksittäiselle henkilölle on 20 euroa per vuosi.  Kannatus- ja jäsenmaksu on 100 euroa per vuosi (kertasuoritus).

Jäsenyyshakemuslomake löytyy pääsivulta Jäseneksi liittyminen. 

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry tekee yhteistyötä niin hallituksen kuin kansalaisjärjestöjen, kolmannen ja neljännen sektorin kanssa

 • Ryhmäkodit, perheryhmäkodit ja tukiasumisyksiköt
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä muut terveys- ja sosiaalialan organisaatiot
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Lapsiavaltuutettu
 • Väestöliitto
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Yhteiset lapsemme ry.
 • Pakolaisneuvonta ry.
 • Maahanmuuttovirasto
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, ja erityisesti sen alaisuudessa toimiva KOTO osaamiskeskus
 • Sisäasianministeriö
 • Alueelliset ELY-keskukset
 • Suomen Punainen Risti
 • Poliisi
 • Yliopistojen projektit, jotka liittyvät kohderyhmäämme sekä yksittäisten tutkijoiden hankkeet, jotka liittyvät kohderyhmäämme tai edustajien työn tutkimiseen ja edistämiseen
 • European Guardianship Network (EGN)-verkosto