ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Yhdistyksen jäsenrekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §: Rekisterin pitäjän on henkilötietolain  mukaan laadittava henkilörekisteristä reksiteriseloste. Tämä koskee myös yhdistysten jäsenluetteloita.

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

 

ETU – Edustajat turvanpaikanhakijalapsille ry. Företrädare för alsylsökande barn. Guardians for Asylum Seeking Children. Y-tunnus: 2777356-4. Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi Valli. Yhteystiedot: paivi_valli@saunalahti.fi

 

2Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Ulla-Riitta Mikkonen, yhdistyksen sihteeri. Yhteystiedot: ullis.mikkonen@gmail.com.

 

3. Rekisterin nimi

 

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry:n rekisteriseloste.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry pitää yllä jäsenrekisteriä, jotta yhdistyksen on mahdollista viestiä jäsentensä kanssa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Jäsenrekisterissä pidämme nimen, kotipaikan ja yhteystiedot: sähköposti, kotiosoite ja puhelinnumero. Jäsen voi halutessaan antaa vähintään sähköpostiosoiteensa. Henkilötunnuksia ei kerätä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Yksittäisten jäsenten tiedot saadaan jäseneltä itseltään, kun hän maksaa yhdistyksen jäsenmaksun ja rekisteröityy samalla yhdistyksen jäseneksi.

 

7. Tietojen luovuttaminen

 

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry ei toistaiseksi luovuta jäsenrekisteritietoja mihinkään tarkoitukseen. ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry käyttää jäsenrekisteritietoja omaan viestintäänsä, mutta silloinkin ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry pyrkii siihen, että jäsenet tai yhteistyötahot eivät näe toistensa yhteistietoja, elleivät ne ole muuten julkisia, kuten esimerkiksi viranomaisen yhteystiedot.

 

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry ei siirrä jäsentensä tietoja Euroopan Unionin jäsenalueiden alueen tai euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat jäsenrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla on pääsy jäsenrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry:n hallituksen myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.