ETU – edustajat turvapaikanhakijalapsille ry Edustajien informaatiosivusto
 

Tutkimuksia ja kannanottoja

Yksitulleiden, alaikäisten lasten ja nuorten kokemukset tutkijoiden mielenkiinnon kohteena:

Siirtolaisinstituutti: Kotoutumisen kokemukset

Liikeessä yli rajojen sivusto:

”Elämä ei anna lupaa unelmille”– pakolaisten elämä sisaruksista erossa

Selvitys turvapaikkaprosessin sujuvoittamisesta,  prosessin laadun parantamisesta ja lyhentämisestä sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan takaamisesta (2019) 

Owal Group Oy toteutti riippumattoman selvityksen sisäministeriön toimeksiannosta tammi-kesäkuun 2019 välisenä aikana. Raportti julkaistiin 27.6.2019.

Selvityksen kohteena oli koko se prosessi, jonka Suomeen saapunut turvapaikanhakija kohtaa maahantulon jälkeen siihen saakka, kun hän joko siirtyy kotouttamispalveluiden piiriin tai hän poistuu maasta. Selvityksessä tarkasteltiin viranomaisten välisiä toimintatapoja turvapaikka-asioissa ja tunnistettiin turvapaikkaprosessin kehittämistarpeita. Kantavana ajatuksena oli pyrkimys turvapaikkaprosessin kokonaisuuden kehittämisestä prosessin yksittäisten vaiheiden osaoptimoinnin sijaan. Selvityksen suositusten tarkentaminen ja käytäntöön vieminen edellyttää asianomaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden osallisuutta ja jatkokehittämistyötä.

Owal Groupin sivut

Selvitys: Liitetiedostosta näkee haastateltavat, työryhmät ja asiantuntijatyöryhmän jäsenet.  ETU:sta oli sekä haastateltavia että asiantuntijatyöryhmän jäseniä: Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys.

Sisäministeriön sivut

Selvitys lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta (2019)

Tutkijat Elina Kervinen ja Natalia Ollus ovat julkaisseet tutkimuksensa Suomessa esiintyvästä ja Suomeen kohdistuvasta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta. Pääset tutkimukseen tästä linkistä: Selvitys ihmiskaupasta: lapset ja nuoret

Tietoa ihmiskaupasta verkossa: ihmiskauppa

The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI): HEUNI

Hallinnollinen väkivalta perheenyhdistämispolitiikassa

Tutkijat Jaana Palander, Saara Pellander ja Johanna Hiitola kommentoivat blogikirjoituksessaan suomalaisen polittiisen päätöksenteon luonnetta pakolaislapsien ja turvapaikanhakijalasten perheenyhdistämisissä. Tekstiin pääset alla olevasta linkistä:

Suomen perheenyhdistämispolitiikka voi traumatisoida pakolaisperheitä uudelleen

UNHCR arvioi Maahanmuuttoviraston päätöksiä niin kutsutusta sisäisestä paosta palautusten perusteena

Tarkemmin arvioinnista voi lukea tästä linkistä:

UNHCR arvioi Migrin sisäisenpaon päätöksiä

Varsinainen UNHCR:n raportti on englanninkielinen ja se löytyy tästä linkistä:

UNHCR:n arviointi sisäisestä paosta kielteisten päätösten perusteluna

GLASE- HANKE

Tutkimushankkeessa käsitellään teemoja, jotka ovat tärkeitä myös alaikäisen, yksintulleiden edustajille.  GLASEN osatutkimuksia ovat muun muassa Arjen turvallisuus ja maahanmuuttajaperheet sekä Maahanmuuttajien osallisuuden lainsäädöllinen kehikko ja politikat.

Täältä voit lukea muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta. Jota pääset lukemaan tästä linkistä:

Oikeusapu

Täältä pääset lukemaan millaisia ratkaisuja tutkijat esittävät muun muassa kotoutumisen ongelmiin, alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanteeseen tai oikeusturvan toteutumiseen:

Ratkaisuja Tieteestä 2019

GLASE:n twitterissä käy aktiivinen keskustelu, jossa on paljon eri toimijoita kommentoimassa. Löytyy Glase-research nimellä.

Hanke-esittely on Glasen kotisivuilla: www.glase.fi.

Anna-Maria Tapanisen tutkimuksia alaikäisistä, yksintulleista turvapaikanhakijalapsista. Tapaninen on Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti 

Arviointia iänmäärityksestä, julkaistu 2018:

Rajalla laboratoriossa Tapaninen

Alla oleva artikkeli on julkaistu teoksessa Perheenyhdistäminen : kuka voi saada perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? Toim. Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen. Tampere: Vastapaino 2016.

Tapaninen-Perhesiteet_geeneissa lahteet(1)

Alla oleva artikkeli Mobile lives, immutable facts: family reunification
of children in Finland on julkaistu Journal of Ethnic and Migration Studies-lehdessä 2017:

JEMS 2017(1)

Selvitys yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijalasten edustajajärjestelmästä

Työ-ja elinkeinomisteriö ja sosiaali-ja terveysministeriö ovat teettäneet osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) Turun yliopiston Brahea-keskuksella selvityksen nykyjärjestelmän toimivuudesta. Selvityksessä todetaan, että olemassaoleva edustajajärjestelmän hyvät puolet ovat nopeat edustajan määräämisajat,  osaavien edustajien sitoutuminen tehtäväänsä sekä suhteellisen eduslliset kustannukset.

Tästä pääset TEM:n sivuille lukemaan tiedotteen: Tiedote 14.9.2018

Tästä pääset lukemaan selvityksenEdustajat lapsen edun takaajina

Suomen ihmisoikeusliitto on julkaissut 10.8.2018 raporttinsa. Siinä käsitellään mm. pakolaisten, lasten ja paperittomien asemaa.

Voit lukea raportin tästä linkistä:

Euroopan sosiaalinen peruskirja, 14-raportti

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children (2018)-tutkimuksessa annettaan suosituksia, ja puhutaan myös edustajajärjestelmistä Pohjoimaissa. Suomi saa erityistä kritiikkiä perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä.

Voit lukea UNICEF:in tuoreen tutkimuksen seuraavasta linkistä.

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children